Kampania edukacyjna : Narkotyki, dopalacze - odlot czy upadek Drukuj

Kampania edukacyjna : Narkotyki, dopalacze - odlot czy upadek
Realizacja zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: "Wsparcie działań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków  i środków psychoaktywnych" 
zadanie sfinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowa

logo czewa male

w terminie : 10.07.2019 r - 31.07.2019 r.

 1. Rozpoczęcie Kampanii edukacyjnej "Narkotyki, dopalacze- odlot czy upadek" przygotowanie plakatów i ulotek oraz ogłoszeń. 
 2. W  ramach akcji informacyjno- edukacyjnej promującej zadanie w placówkach wsparcia dziennego zostały wykonane pogadanki,  gazetki i gabloty z pokazujące prace rysunkowe dzieci na temat uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych.
 3. Działania na rzecz kampanii społecznej  Białych Serc : Piknik profilaktyczny w Mirowie  Ośrodku TKKF Pegaz
 4. Platforma internetowa Akcja profilaktyczna "Niećpa"  
 5. Zajęcia sportowe na rzecz kampanii społecznej  w placówkach wsparcia dziennego: biegi przełajowe, rozgrywki piłki nożnej, zawody rekreacyjne

w terminie : 01.08.2019 r.- 31.08.2019 r. :   

 1. Konkursy wiedzy o narkotykach i środkach psychoaktywnych z nagrodami w placówkach wsparcia dziennego pt ,, Nowa śmierć - dopalacze ''   
 2. Psychoedukacyjne warsztaty dla młodzieży zagrożonej narkomanią podczas Akcji Lato w Mieście   
 3. Spotkania profilaktyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych podczas biwaków letnich .poza miastem 
 4. Narkotyki stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia - pogadanki i spotkania z przedstawicielami Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz Miejskiej policji w Częstochowie

w terminie : 01.09.2019 r. - 30.09.2019 r.

 1. Narkotykowa prewencja - warsztaty profilaktyczne w szkołach
 2. Psychoedukacyjne grupy wsparcia dla młodzieży zagrożonej narkomania w ramach Punktu Konsultacyjnego
 3. Przedstawienie teatralne - spektakl profilaktyczny
 4. szkolenia edukacyjne dla młodzieży pod nazwą "Najpierw się śmieję, później płaczę ... o tym jak niszczą dopalacze"
Odslony: 118