ŚOW nr 2
Żółty Talerz PDF Drukuj Email

Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci stworzony przez Kulczyk Foundation poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym.
Program realizowany jest w placówce wsparcia dziennego Środowiskowym Ognisku Wychowawczym nr 2 w Częstochowie przy ul Kwiatkowskiego 3 m 1. Podczas pandemii dzieci z placówki wspólnie z rodzicami uczestniczyły w warsztatach kulinarnych pt ,, Wiem co jem ''. Zajęcia odbywały się zdalnie .
Na zajęciach online zapoznali się z zasadami prawidłowego żywienia, piramidą zdrowia, układali jadłospis. Podczas rodzinnych spotkań kulinarnych wspólnie gotowali, wykonali sałatkę warzywną, kanapki, koreczki warzywne i sałatkę owocową.

piramida zywienia

image004 2

image003 2

image001 4

kolorowa salatka warzywno owocowa 1 1140x660

kolorowa salatka warzywno owocowa 3

 
Zajęcia PDF Drukuj Email

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr2 TPD/OO wznowiło działalność
Działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr2 TPD/OO w czasie pandemii przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap obejmował pracę zdalną. Była to dla nas szansa, na wykorzystanie nowych narzędzi, umożliwiających komunikację grupową z wykorzystaniem komputera. Dzięki pomocy PEPCO przekazaliśmy komputer do pracy zdalnej w domu wychowanki. Poza zlecaniem zadań i wsparciem w ich wykonaniu, co tydzień przez platformę prowadzone były spotkania z wychowankami. Od momentu wznowienia działalności w placówce odbywają się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w mniejszych grupach z zachowaniem dystansu społecznego i reżimu sanitarnego. Podczas pandemii dzieci z placówki wspólnie z rodzicami uczestniczyły w warsztatach kulinarnych pt ,, Wiem co jem '' W celu poszerzenia wiedzy z języka angielskiego odbyły się zajęcia ,,Play and Learn" przy współpracy z wykładowcami i dyrekcją ProfiLingua w Częstochowie. Wychowankowie aktywnie uczestniczą w programie rekreacyjno sportowym na świeżym powietrzu, wycieczkach oraz zajęciach animacyjnych w ramach programu profilaktyki zdrowia i zapobiegania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków oraz środków psychoaktywnych.

IMG 20200721 134039 resized 20200721 091806153

IMG 20200714 132947 resized 20200715 101500537

image003 2

image001 4

20200813 135138

20200813 122656

20200506 180754

 
Zajęcia PDF Drukuj Email

ŚRODOWISKOWE OGNISKO WYCHOWAWCZE NR 2

 

covid
Od 13 marca 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa, stanu epidemii Środowiskowe  Ognisko Wychowawcze nr 2  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie  trwa w stanie zawieszenia działalności. Pracownicy zostali oddelegowani do pracy zdalnej i kontaktują się ze swoimi podopiecznymi przez telefon  oraz łącza internetowe. W ramach pomocy socjalnej codzienne dożywianie  dzieci i młodzieży zostało zastąpione poprzez doręczanie paczek z artykułami spożywczymi, które dostarcza do rodzin kierownik placówki. Kontakty telefoniczne są wykonywane przez wychowawcę, który świadczy doraźną pomoc w trudnych sytuacjach życiowych rodzin. Na podstawie dobrych relacji z podopiecznymi tworzymy szereg zajęć z zakresu pomocy edukacyjnej, rozwiązywania zadań oraz wspieramy organizację życia rodziny w odmiennych warunkach. Świat płynie dalej a my uczymy się dostosować do nowej sytuacji i codziennie pomagać naszym wychowankom.

INFORMACJA DLA DZIECI!

informacje dla dzieci

 

ZOSTAJĘ W DOMU - CIEKAWIE SPĘDZAM CZAS!


paczki niespodzianki
taniecjogamale co niecogry i zabawy stolikoweiluzje optycznemuzyka relaksacjasmieszne zwierzaki wydrzakiaktywność plastyczna i technicznazabawy sprawnosciowe

 
Informacje Drukuj Email

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr2 ul. Kwiatkowskiego 3 m1 w Częstochowie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie .
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.
Placówka funkcjonuje w lokalu Częstochowskiej Spółdzielni Nasza Praca w godzinach 14.00- 18.00. od poniedziałku do piątku.
Głównym jej zadaniem jest wsparcie rodziny przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcie dziennego realizowanymi w placówce, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. nr 149 poz. 887 z póżn. zm.).
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr2 jest placówką dla dzieci i młodzieży
pochodzących z rodzin patologicznych, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonej uzależnieniem w stopniu utrudniającym jej realizację zadań życiowych . W trakcie pobytu w ognisku dzieci i młodzież objęte są : - działaniami opiekuńczymi, wychowawczymi w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej poprzez organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań i pomoc w nauce, - zajęciami socjoterapeutycznymi, terapeutycznymi, korekcyjnymi oraz profilaktyki uzależnień.
. Każdy uczestnik zajęć programowych otrzymuje posiłek w ramach dożywiania / kanapki, gorące danie /. Regularnie odbywa się dystrybucja artykułów spożywczych pozyskanych od Banku Żywności.
Celem Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr2 TPD/OO jest zapewnienie
opieki dziennej; tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce; możliwość kompensacji traumatycznych doświadczeń; realizacja oddziaływań profilaktycznych; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień podopiecznych, organizowanie czasu wolnego. Staramy się dać podopiecznym nadzieję na " lepsze jutro", szczęście oraz pokazać, że nawet najskrytsze marzenia się spełniają. Ognisko to miejsce, w którym dzieci nie tylko mogą spędzać czas wolny, ale również biorą udział w różnego rodzaju zajęciach: socjoterapeutycznych, profilaktycznych, interpersonalnych, ogólnorozwojowych (plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych , sportowych).
W placówce tworzymy atmosferę bezpieczeństwa i wsparcia dla podopiecznych, a także
wzajemnej akceptacji.

Agata Mika - Kierownik Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr2 TPD/OO

 

20190425 164156

20190425 164209

20190508 160251

20190508 160931

20190508 161754

20190513 172848

20190513 172922

20190608 113815

20190608 114205

20190608 132547

20190608 132616

 

 
Integracja międzypokoleniowa w ŚOW nr 2 PDF Drukuj Email

Działania z zakresu integracji międzypokoleniowej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym nr2 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy przy ul. Kwiatkowskiego 3 m1 w Częstochowie
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr2 TPD/OO prowadzi działania z zakresu integracji międzypokoleniowej poprzez wspólną aktywność kulturalną dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych. Osoby te mogą ze sobą współpracować, wymieniać się doświadczeniem i aktywnie spędzać czas wolny w miłej serdecznej atmosferze. Działania są realizowane w ramach współpracy z seniorami Dziennego Domu Senior + w Częstochowie. Formy zajęć są skierowane na wspólną zabawę w postaci warsztatów artystycznych, przygotowania konkursów oraz spotkań okolicznościowych między innymi z okazji Andrzejek, Świąt Bożego Narodzenia, Walentynek. itp. Stałą częścią programu integracji międzypokoleniowej są przestawienia artystyczne grup dzieci oraz seniorów. W trakcie spotkania seniorzy zaprezentowali zabawy z okresu swojego dzieciństwa a dzieci pokazały swoje ulubione gry.. Wspólny poczęstunek odbył się z udziałem przedstawicieli władz samorządu lokalnego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie .
przygotowała Agata Mika - Kierownik ŚOW/ TPD Nr 2

78348352 439337233678884 6286660291056893952 o

IMG 20191129 141108 resized 20191208 042515653

Więcej…
 


Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO